Altertavlens fodstykke

Den store altertavle fra 1654 har to latinske indskrifter: En øverst (kaldet "storgesimsen") og en nederst (kaldet "fodstykket"). Her ses fodstykket lige over alterbordet:
Her står:
Coelestes epulas instruxit coelicus hospes,
   Apponens animae fercla beata piae.
Qvi cupit huic dignus conviva accumbere mensae,
   E vili sursum corda levabit humo.
Corpus adest pani, sociatur sangvine vinum,
   Haec miro iungit foedere sancta fides.
 
Det betyder:
Det himmelske gæstebud indstiftede den himmelske vært,
   Som stiller livsalige retter for den fromme sjæl.
Den, som ønsker som en værdig gæst at lægge sig ved dette bord,
   Han skal løfte sit hjerte opad fra den usle jord.
Legemet er til stede i brødet, vinen forenes med blodet,
   Dette sammenknytter ved den forunderlige pagt den hellige tro.
Den latinske tekst er skrevet i elegisk distichon, dvs. en linje heksameter efterfølges af en linje pentameter.
Prøv at lytte til rytmen i teksten, der bliver læst op i denne video: