CV - Allan Rosengren

1. Ansættelser
 

2012-nu               Lektor, Sorø Akademis Skole, fra 2014 tillige præceptor                                                (dvs. kostskolelærer). Fra 2022 også læsevejleder

2010-2012           Lektor, Rødovre Gymnasium

2009-2010           Adjunkt, Tårnby Gymnasium & HF, pædagogikum

2009                    Vikar (oldtidskundskab og AT), Avedøre Gymnasium

2008                    Ungdomsskolelærer (latin), Albertslund Ungdomsskole

2008-2009           Vikar (AP-latin og AT), Rødovre Gymnasium

2008                    Vikar (AP-latin), Tårnby Gymnasium & HF

2007-2008           Akademisk medarbejder, Afdeling for Bibelsk
                            Eksegese, Københavns Universitet

2005-2006           Forskningslektor, Københavns Universitet. Finansieret af
                            Carlsbergfondet

2004-2005           Forskningsadjunkt, Københavns Universitet. Finansieret af
                            Carlsbergfondet

2002-2010           Censor ved Læreruddannelserne

2001-2003           Ekstern lektor, Københavns Universitet

2002-2003           Timelærer på N. Zahles Seminarium, København

2000-2003           Timelærer, dernæst seminarieadjunkt på Haslev Seminarium.

1999-2000           Vikar i græsk og latin på gymnasialt niveau

1998-2001           Undervisningsassistent, Københavns Universitet

1995-1998           Ph.d.-stipendiat, Københavns Universitet

 

2. Studier

2003-2012           Eksamener i latin, religionssociologi, religionshistorie og græsk
                            arkæologi fra Københavns Universitet

1999                    Ph.d.-grad fra Københavns Universitet

1997-1998           Studieophold ved Princeton University som Fulbright visiting scholar

1995-1998           Ph.d.-studerende ved Institut for Bibelsk Eksegese, Københavns Universitet

Juni 1995             Cand.theol.

Februar 1995       MA i Biblical Studies, University of Sheffield

1993-1994           Studieophold ved the University of Sheffield

1992                    Tildelt Københavns Universitets guldmedalje

1992-1993           Site supervisor ved udgravningen af Tell el-Fukhar i Jordan

1991                    Deltaget i arkæologisk udgravning af Tel Hazor i Israel

1986-1990           I denne periode har jeg været aktiv i forskelligt studenterpolitisk og
                            administrativt arbejde på Universitetet, bl.a. studienævn.

1986                    Indskrevet ved Københavns Universitets Teologiske Fakultet

1985-1986           Deltager i Cours de Langue et Civilisation Française de la Sorbonne
                            i Paris

1985                    Nysproglig student fra Sorø Akademis Skole

 

3. Andet

2023                    Deltager sammen med lektor Lene Carlskov, Viborg Katedralskole,
                            og lektor David Taub Pedersen, Sorø Akademis Skole, i didaktisk
                            projekt "Mundtlighed i latinundervisningen" støttet af det Nationale
                            Center For Fremmedsprog, NCFF.
 
2022-nu               Oversætter af Ciceros Breve, Ad Familiares III,  sammen med
                            Elisabeth Marianne Bock. Arbejdet indgår i "Netværk for
                            oversættelse af oldgræske og latinske tekster" under ledelse 
                            af Elisabeth Marianne Bock, Susanne Bramming Hansen og Per
                            Methner Rasmussen
 
2021-22               Deltager i innovationsprojekt for oldtidskundskab i Fonden for
                            Entreprenørskabs regi
 
2017-nu               Medlem af bestyrelsen for Sorø Lokalhistoriske Selskab
 
2016-2019           Hebraisk-oversætter og oversættelseskonsulent på Bibelen 2020
 
2016-2019           Medlem af Sorø Akademis Kulturfonds arbejdsgruppe.
 
2015-2022           Medlem af bestyrelsen for Den Holbergske Stiftelse
                            Tersløsegaard
 
2014-2019           Medlem af Sorø Drenge- og Mandskor
 
2007-2010           Ansvarshavende redaktør for Bibliana, web-master for bladets side,
                            der i dag hedder www.bibliana.dk

1999-2010           Medlem af Biblianas redaktion

1986-1990           Medlem af Fagrådet for Teologi 1986-90, Institutråd på Institut for
                            Kirkehistorie 1987-90 samt Studienævnet for Teologi 1988-90

1966                    Født

 

Jeg er gift med Ingrid Sofie Rosengren, teolog og præst i Vemmelev og Hemmeshøj. Sammen har vi fire børn.