Gravsten for magister Niels Foss, præst for Sorø og annekser - CILS 31

Gravstenen ligger i midtskibet, er af en sort stenart og måler 142 X 90 cm.
Gravskriften udfylder stenen fra øverst til nederst. Teksten er centreret og skrevet i kursiv bortset fra romertallene i de to datoer og to årstal.
Latinsk tekst:
 
Conditur hôc Tumulô
VIR
Nobilissimus et Facundissimus,
D(omi)nus Mag(ister): NICOLAUS FOSS,
Magni olim Parentis
Doct(oris): MATTHIÆ FOSS,
Episcopi Aalburgensis,
æmulus Filius,
Ecclesiarum Soranæ et Annexarum
Pastor desideratissimus,
Bis Maritus, octies Pater,
Natus d(ie) IV Aug(usti): A(nno) MDCLXIV,
Denatus d(ie) II Aug(sti). A(nno) MDCCX,
Dignus, quem mali Mortuum,
Boni vivum optarent.
Requiescant molliter Ossa!

[kranium med korslagte knogler]

Sacro Cineri
has consecravit lacrimas
Relicta Vidua
E. K. Mohr.


Oversættelse:

Indesluttet i denne grav er
den ædleste og mest veltalende
MAND
hr. magister NIELS FOSS.
Som søn stræbte han efter at efterligne
sin far, den engang
store doktor MATTIAS FOSS,
biskop i Aalborg.
Som præst i den soranske kirke og i annekskirkerne
er han i allerhøjeste grad savnet.
Gift to gange, otte gange far.
Født den 4. august år 1664,
afgået ved døden den 2. august år 1710.
Han er værdig til at de onde måtte ønske ham døden
og de gode livet.
Må hans knogler hvile blidt!

[kranium med korslagte knogler]

Den efterladte enke
E. K. Mohr
har helliget disse tårer
til den hellige aske.


Noter til den latinske tekst:
I ordet ”desideratissimus” er det sidste ”i” først skrevet ”e”, men derefter rettet.
I de to årstal er ”M” skrevet som et ”N” i kursiv med et tilføjet ”I”
 
Om teksten:
Faderen, Matthias Foss 1627-83, var student fra Sorø 1644, 1653 rektor i Lund, magister 1655. I 1660 blev han udnævnt til slotsprædikant af Frederik III, 1665 professor i teologi ved Københavns Universitet, 1672 biskop i Aalborg, 1675 dr.theol. Intet under, at sønnen, Niels Foss, omtales som den ”der stræbte efter at efterligne” sin far.

Kilde: Dansk biografisk Lexikon, som kan ses på http://runeberg.org/dbl/5/0268.html