Gravsten for Oluf Lauridsen Karsemose, abbed fra 1556-1565 - CILS 17

Randskrift, latinsk tekst:

Olauus •
laureneii [laurencii] • 49. abbas
h(ui)(us) • dom(us) • Quisq(ui)s • es • huma(n)is • noli • con
sidere • reb(us) • Nil • est
ta(m) magnu(m) • q(ui)n • queat • esse • nichil

Omskrevet til sammenhængende latin:
 
Olavus Laurencii 49. abbas huius domus

Quisquis es humanis noli considere rebus
   Nil est tam magnum quin queat esse nihil.

Oversættelse:
Oluf Lauridsen, den 49. abbed af dette hus.
 
Hvem du end er: Fæst dig ikke ved menneskelige ting
   Intet er så stort, at det ikke kan være intet.

Inden for randskriften, forneden på stenen er skrevet:
 
OBIIT • 10 • MAII
ÆTATIS
77 • PREFECTVRÆ • 9

Oversættelse:
 
Han døde den 10. maj
i en alder af
77 år, i hans 9. år som forstander.

Oven over abbedens hoved læses dødsåret:
 
1 • 5 • 6 • 5
 
Beskrivelse af monumentet:
Gravstenen er af gullandsk kalksten og måler 217 X 115 cm. Abbed Oluf Lauridsen er afbildet frontalt og i fuld figur; han bærer en bog i venstre hånd og i højre hånd en stok. Abbedens værdighedstegn, abbedstaven, er her udskiftet med en stok at støtte sig til! På hovedet bærer han baret og en borgerdragt, som ligner den vi i dag kender i dag som præstekjolen. Over hans hoved er der et bueslag med bladornamenter. I hele omkranses af en randskrift med rosetter i hjørnerne.
 
Randskriften er skrevet med sengotiske minuskler. Tallet ”49” er skrevet med en tidlig udgave af arabertal, som også kendes fra Anders Laales gravsten (CILS 8). Over abbedens hoved er årstallet ”1556” skrevet med arabertal typiske for 1500-tallet. Indskriften inden for randskriften er majuskler – de fleste af ”klassisk” romerske versaltyper, men A og det første E i PREFECTVRÆ har uncialtræk. Indskriften inden for randskriften kan meget vel være udhugget efter stenens færdiggørelse.
 
Den lille sentens (Quisquis es … Hvem du end er…) er skrevet i elegisk distikon, dvs. et vers heksamenter og et vers pentameter.