Hyldestdigt til Valdemar Atterdag - CILS 71

Hyldestdigt til Valdemar IV Atterdag. Datering: ca. 1570. Forfatter Christian Machabæus. Sydvestre korspilles nordre side. (Løffler C1)

Latinsk tekst:
Valdemarus cognomine
Quartus, Danorum Rex,
Pater Margaretæ, moritur
Gurræ anno Christi mille-
simo trecentesimo Septua-
gesimo quinto, et primum
Varingburgæ, deinde huc
translatus a Filia Marga-
reta tumulatur
Soræ.

Valdemarus Regum non in-
fima gloria Danum,
Quem tenet exstinctum con-
structa ex marmore tumba,
Ejectus regno, magna virtute
regressum
Obtinuit, pulso forti de fini-
bus hoste
Holsato, Patrias arces, terram-
que redemit
Expositam pretio; senserunt
Principis arma
Invicti Gentes Ponto terraque
Diremptæ,
Vandalicæque urbes opibus Fa-
stuque Superbæ.
O nimium! vitæ tandem pertæ-
sus obivit
Gurræ, translatum recubat
post funera corpus
Hoc Tumulo Soræ, sed mens pe-
tit ardua coeli,
Fama Solo remanet studiis celebranda Nepotum.
C.M.B.

Oversættelse:
Valdemar, med tilnavnet
den Fjerde, Danernes konge,
Margrethes far, dør
i Gurre i år et tusind
trehundrede og femoghalvfjerds
efter Kristi fødsel, og begraves
først i Vordingborg, overføres hertil
af sin datter Margrethe
og begraves
i Sorø

Valdemar, blandt danernes konger ikke den af mindst ære,
som denne grav af sten indeholder som død,
blev fordrevet fra kongeriget, men kom tilbage i kraft af stor dygtighed.
Han indtog – efter at have fordrevet den stærke holstenske fjende fra grænserne –
de fædrene borge og indfriede det pantsatte land;
den uovervindelige leders våben mærkede folkeslagne,
der blev afskårne fra hav og land,
samt vandalernes byer, overlegne i kraft af deres rigdom og hovmod.
Det er nok! Træt af livet døde han i Gurre.
Hans legeme blev efter begravelsen overført til denne grav i Sorø,
men hans sjæl stræber efter himlens højder.
Hans rygte forbliver på jorden og skal hædres ved efterkommernes hengivenhed.
Christian Machabæus

Om teksten:
De første ti linjer af teksten er prosa, resten er et heksameterdigt skrevet af læsemester ved Sorø Kloster, senere den første forstander for den kongelige skole i Sorø, Christian Machabæus. Christian Machabæus var en dygtig latindigter og har skrevet sit hyldestdigt til Valdemar Atterdag i heksametre, det versemål, der bruges i de homeriske digte fra den trojanske sagnkreds, Iliaden og Odysseen.