Indskrift på blyplade fra Skjalm Hvides kiste - CILS 52

Latinsk tekst:
 
HIC • IACET
SCELMO • AV(us)
DO(mi)NI • ABSALONI(s)
ARCHIEP(iscop)I
 
Oversættelse:
Her ligger
Skjalm, bedstefar til
hr. Absalon
ærkepiskop
 
 
Noter til teksten:
Efter AV i anden linje er der noget, der ligner et 9-tal efter V'et. Det er forkortelse for den meget hyppige endelse -us på latin.
I tredje linje står DŌNI. Den vandrette streg over O'et står for de manglende bogstaver -mi-. Samme funktion har stregen over P i sidste linje. 
Sådanne forkortelsestegn er almindelige i indskrifter og manuskripter. Det ser ud som om, skriveren har haft reelle pladsproblemer i tredje linje, hvor det udlydende -s i Absalonis er skrevet over/efter bogstavet "i". 
 
Indskriftens historie:  
Skjalm Hvide blev oprindeligt begravet i Fjenneslev, men af Absalon flyttet til den nybyggede klosterkirke i Sorø, se CILS 48
Kisten og blypladen blev fundet i 1774 i forbindelse med istandsættelse af pillen mellem Johannes Evangelistens og Benedikts og Bernhards kapeller, og ifølge Løffler 1888 blev den flyttet til Akademiets Bibliotek og gik til grunde med branden i 1813. Blypladen findes imidlertid i Nationalmuseets samlinger og er indgået i samlingen "under ukendte omstændigheder", se her.