Mindetavle for Skjalm og Toke

Latinsk tekst:

OSSA HEROUM
SCELMONIS HUIDE
AUI ARCHIEPISCOPI ABSALONIS
ET
TUCHONIS
FILII SCELMONIS
OLIM
AB ARCHIEPISCOPO ABSALONE
E TEMPLO PAGI FIENNESLOULILLE HUC TRANSLATA
DEMUM
ANNO MDCCLXXIIII. XIII. CAL. MAI.
IN HOC INTERGERINO MURO REPERTA,
SOLLICITE COLLECTA,
CAPSULISQUE PLUMBEIS MANDATA
SUIS PORRO ASSERUANDA LOCIS REPOSUIT
CURA
WOLFII VITICHRISTOPHORI A REITZENSTEIN
EQUITIS AURATI, POTENT. REGIS DANACONSIL. CONF. INTIMIS,
PRÆSIDIS ACADEMIÆ SORANÆ EQUESTRIS
TERRITORR. SOR. ET RINGSTAD. TOPARCHÆ.
 
 
Oversættelse:
 
Hædersmændene
Skjalm Hvide
ærkebiskop Absalons bedstefar
og
Tyge
Skjalms søns knogler,
som i fordums tid
blev bragt hertil af ærkebiskop Absalon
fra kirken i landsbyen Fjenneslevlille,
og som endelig
i året 1774, den 18. april
blev fundet i denne skillevæg,
omhyggeligt samlet og
lagt i blykister,
disse bevaringsværdige knogler lagde på deres tidligere plads
Wolf Veit Christoph von Reitzensteins
omhu
ridder af den gyldne spore, gehejmekonferensråd for Danmarks mægtige konge
overhofmester ved Det Ridderlige Soranske Akademi
amtmand over Sorø og Ringsted amter