Publikationsliste

Bog:
 
The Royal God. Enthronement Festivals in Ancient Israel and Ugarit? Journal for the Study of the Old Testament Supplement Series, 259. Copenhagen International Seminar, 5. Sheffield: Sheffield Academic Press 1998.
 
 
Artikler:

Where Did Schaeffer Find the Clay Tablets of the Ugaritic Baal-cycle? Scandinavian Journal of the Old Testament (SJOT), vol. 8 no. 1 (1994), p 45-60.

Historie og frelseshistorie hos Karl Barth og John Strange. I: Fra dybet. Festskrift til John Strange. I anledning af 60-års fødselsdagen den 20. juli 1994. Forum for Bibelsk Eksegese 5 (1994), side 211-232.

Qumrans arkæologi og Dødehavsrullerne. Forum for Bibelsk Eksegese 8 (1996), side 101-111.
 
Homer og Det gamle Testamente.TEOL-information 15 (februar 1997), side 25-29.

The Archaeology of Khirbet Qumran. I: Qumran between the Old and New Testaments, udgivet af Frederick H. Cryer og Thomas L. Thompson, Journal for the Study of the Old Testament Supplement Series, 290. Copenhagen International Seminar, 6 (1998), side 249-260.

Undgå fakkeltog! Hvad kan man kræve af en ny studiebibel? Arken 21. årgang nr. 4, 1999, side 42-46.
 
Er der brug for endnu en oversættelse af Det Gamle Testamente? Bibliana 1. årgang nr. 2, side 14-26.
 
Parallelismer i Det gamle Testamente. Dansk Teologisk Tidsskrift, 64. årgang, 2001, side 1-15.
 
Fra lidelse til triumf. Lidelsen og dens inversion i Salmernes Bog. Forum for Bibelsk Eksegese 12 (2002), side 76-87.

Poesi og prosa i Det Gamle Testamente. Bibliana 5. årgang nr. 2, 2004, side 6-15.

[Sammen med Jesper Tang Nielsen] Jesus’ eller Jesu? Bibliana 5. årgang nr. 2, 2004, side 57-58.

Og så tager vi lige én til… Bibliana 5. årgang nr. 2, 2004, side 59-60.

Poesi, prosa – og parallelismer, TEOL-information nr. 31 (februar 2005), side 27-31.

Poesi og prosa i Bibelen, Religion, 2005 nr. 2, side 52-59.

En retorisk læsning af Hoseas’ Bog. Dansk Teologisk Tidsskrift, 69. årgang, 2006, side 98-117.

Why is There a Documentory Hypothesis, and What Does It Do to You If You Use It?: A Response to David Clines. SBL Forum (www.sbl-site.org/Article.aspx?ArticleId=566), vol. 4, no. 7, September 11 – October 3, 2006.

Knowledge of God According to Hosea the Ripper: The Interlacing of Theology and Social Ideology in Hosea 2. Scandinavian Journal of the Old Testament (SJOT), vol. 21 no. 1 (2007), p 139-143.

Universalism and Particularism in Genesis 12.1-3 Antaget til offentliggørelse i SJOT.

A Rhetorical Reading of the Book of Hosea. An Outline. Revideret engelsk udgave af En retorisk læsning af Hoseas’ Bog.

Why is There a Documentory Hypothesis, and What Does It Do to You If You Use It?: A Response to David Clines. Revideret udgave af Why is There a Documentory Hypothesis, and What Does It Do to You If You Use It?: A Response to David Clines, in: SBL Forum (www.sbl-site.org/Article.aspx?ArticleId=566), vol. 4, no. 7, September 11 – October 3, 2006. Festschrift Clines. Ed: J. Harold Ellens.

Tiden er noget underligt noget. Om metaforer for fortid og fremtid hos aymaraindianerne og i Det Gamle Testamente. Biblianas Elektroniske Nyhedsbrev nr. 2 (2006).

Farvel til J – og de andre? (Samt en kort introduktion til hvem J var for dem der ikke nåede at lære ham at kende).Biblianas Elektroniske Nyhedsbrev nr. 3 (2006).

The House of the Documentary Hypothesis.Paper fremlagt ved SBL konferencen Wien 2007

Stilistik. Bidrag til Flemming A.J. Nielsens (i samarbejde med Martin Ehrensvärd) Bibelsk Hebraisk Grammatik, Forlaget Anis 2007, p 143-149.

 
Leksikonartikler:

Artikler til Den Store Danske Encyklopædi indenfor emnet: Palæstina - arkæologi og stednavne. Afek, Akko, Ashqelon, Bet-Shan, Emmaus, Eshmunazer, Gaza, Gezer, Hasor, Jaffa, Kapernaum, Kongevejen, Lakish, Masada, Megiddo, Samaria, Ugarit.

Artikler til Gads Bibelleksikon (1998). Blandt andet artiklerne Be'ersheba, Betesda, Dødehavet, Hebron, Jeriko, Jordanfloden, Lakish, Papyrus, Qumran, og Sivhavet.

 
Anmeldelser:

Magne Sæbø, (ed) (i samarbejde med Chris Brekelmans og Menahem Haran): Hebrew Bible / Old Testament: The History of Its Interpretation.Volume I. From the Beginnings to the Middle Ages (Until 1300). Part 1. Antiquity. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht 1996. I: Scandinavian Journal of the Old Testament (SJOT) vol 11, 1997, pp 307-310.

Else Kragelund Holt og Kirsten Nielsen (red): Bibelkundskab. Introduktion til Det Gamle Testamente. Aar­hus Universitets­forlag 1997. 2. udgave 1999. Dansk Teologisk Tidsskrift 62. årg. 1999, side 216-217.

Else K. Holt (udg): Alle der ånder skal lovprise Herren! Det Gamle Testamente i tempel, synagoge og kirke. Frederiksberg: Anis 1998. Dansk Teologisk Tidsskrift 62. årg. 1999, side 297-298.

Erik A. Nielsen: Skrevet af Helligånden – poetisk bibellæsning. København: Alfa 2005. Bibliana 2006:1, side 57-58.

 
Redaktion:

Tidsskriftet Bibliana (sammen med Lars Bruun, Pernille Carstens, Gertrude Yde Iversen, Sandra Kastfelt, Flemming Nielsen, Jesper Tang Nielsen og Rasmus Nøjgaard). 1999-2010.

Biblianas Elektroniske Nyhedsbrev 2007-2010.

Biblianas hjemmeside, som i dag hedder: www.bibliana.dk (2007-2010).