Absalons gravsten

På Absalons gravsten er der fire latinske indskrifter
Foto: Steen Jensen

Buetekst over Absalons hoved

På latin står der:
Absalo(n) · hoc · tegitur · lu(n)dens(is) · marmo(re) · p(ræ)sul ·
Det betyder:
Absalon, den lundensiske ærkebiskop, dækkes af dette marmor.
Til højre for Absalon står:
mcci absalo(n)
hic · sepultus e(st)
Det betyder:
I år 1201 blev Absalon
begravet her
Til venstre for Absalon står:
mdxxxvi lapis
hic sculptus est
Det betyder:
I år 1536 blev
denne sten udhugget
Indskriften nederst på stenen ser sådan ud:
Her står:
D(omini) · petrus · & · skelmo · e(pisco)pi · arusien(ses) · neoptes · huius · hic · scplti ·
Det betyder:
Hr. Peder og hr. Skjalm, biskopper i Århus, hans nevøer, er her begravet/udhugget.
 
Note: Det sidste ord i den latinske tekst, "scplti", er fejlskrevet. Det kan enten læses "sepulti", begravet, eller "sculpti", skulpteret. Man kan kalde det en freudiansk fejlskrivning. For i 1200-tallet blev Absalons slægtninge, de to brødre Peder og Skjalm Vognsen, begravet i Sorø Klosterkirke, men Peders jordiske rester blev senere flyttet til Århus Domkirke, som han havde taget initiativ til. Så i 1536, da Absalons gravsten blev hugget, var det en tilsnigelse at sige, at begge Absalons bispe-nevøer lå begravet her - men de er i hvert fald afbildet!
Lyt til teksten!
Det er en renæssancetekst, og i renæssancen gør man noget ud at det!
Bueteksten er på vers. Det er et heksameter.  I det følgende er rytmen gengivet ved at de lange stavelser skrevet med store bogstaver: 
ABsalon HOC tégiTUR LUNDENSIS MARmore PRÆsul
 
Teksterne til højre og venstre for Absalon er rimede (homoioteleuton): sepultus ... sculptus.
 
Prøv at høre!